Monday, March 22, 2010

Pendahuluan

Pelancongan merupakan sektor ekonomi penting yang berasaskan perkhidmatan dimana pada tahun 2009, Malaysia telah berjaya menarik kehadiran lebih 23 juta pelancong dan membawa masuk tukaran wang asing melebihi RM51 billion.

Tidak boleh dinafikan lagi bahawa sektor pelancongan berjaya menjana pendapatan negara dan senario ini dijangka akan terus berkembang dengan usaha pelbagai pihak untuk memajukan sektor pelancongan melalui promosi dan produk-produk baru.


Terengganu tidak ketinggalan dalam usaha-usaha menarik pelancong melawat negeri ini yang terkenal dengan keindahan alam semulajadi serta budaya dan warisan yang unik.

Kerajaan Negeri dalam Bajet 2010 telah mengariskan sektor pelancongan sebagai strategi baru untuk menjana pendapatan negeri dalam usaha mengurangkan pengantungan kepada hasil royalti minyak dan gas. Malah sektor pelancongan dirancang menjadi tulang belakang ekonomi negeri Terengganu di masa akan datang.

Sebagai menyokong iltizam ini, pelbagai program dan aktiviti akan diadakan sepanjang tahun dengan harapan lebih ramai pelancong berkunjung ke Terengganu. Selain itu, beberapa hotel baru dijangka siap tahun 2010 bagi menampung lebih ramai lagi pengunjung.

Antisipasi potensi kehadiran pelancong ke Terengganu amat positif dengan mensasarkan 3.8 juta pengunjung melawat tempat-tempat yang menjadi tarikan. Kebanyakan maklumat mengenai boleh didapati melalui laman web dengan melayari internet,

Bagi menyokong usaha Kerajaan ini dan menyedari betapa pentingnya peranan media baru (new media) sebagai saluran promosi produk pelancongan, Unit Komunikasi Negeri Terengganu mencadangkan satu pertandingan mencipta blog/website baru dengan memberi tumpuan khusus dalam sektor pelancongan.

Kini terdapat lebih 10 bilion pengguna internet di seluruh dunia. Melalui kemudahan ICT ini dan pertandingan yang diadakan untuk mempromosi negeri Terengganu, sempadan maklumat tiada hadnya bagi pelayar-pelayar internet di seluruh dunia.

Lebih banyak blog/website mengenai Terengganu, lebih efektif usaha mempromosi Terengganu. Malah, cara mempromosi Terengganu melalui blog/website adalah cara termurah berbanding iklan di media cetak dan elektronik.

Pertandingan ini juga boleh mencungkil bakat-bakat baru dalam blog/web designing dikalangan rakyat Terengganu dan tidak lari dari usaha Kerajaan untuk membina masyarakat celik IT.

No comments:

Post a Comment

Adu Kolek (Terengganu Seafarer Challenge)

Adu Kolek (Terengganu Seafarer Challenge) 1-3 December 2017