Monday, March 22, 2010

Syarat-Syarat

NAMA

Pertandingan ini dinamakan PERTANDINGAN BLOG PELANCONGAN 2010 sempena 2 Tahun Merakyatkan Pentadbiran dan Pembangunan Negeri Terengganu.

ANJURAN

Pertandingan ini dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu melalui Unit Komunikasi Negeri Terengganu.

TEMA

Tema : Tema umum yang ditetapkan untuk pertandingan ini ialah “Terengganu Di Hatiku”. Para peserta pertandingan dikehendaki memikirkan tema yang paling menarik untuk blog mereka tetapi perkataan “Terengganu” wajib ada.

KETERANGAN

Pertandingan PERTANDINGAN BLOG PELANCONGAN TERENGGANU 2010 lebih menjurus kepada melahirkan inspirasi keindahan, kepermaian, corak sosio budaya, keseniaan, serta kepelbagaian aktiviti di negeri Terengganu yang menggamit kehadiran pelancong ke negeri Terengganu kini dan pada masa depan. Oleh itu, kesemua peristiwa, catatan,gambar dalam paparan blog atau laman web hendaklah membawa mesej positif dan mampu menterjemahkan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Terengganu sebagai destinasi pelancongan.

HADIAH PERTANDINGAN

Kategori Pelajar Tingkatan 6 Ke bawah
i. Pertama : RM 5,000.00
ii. Kedua : RM 3,500.00
iii. Ketiga : RM 2,500.00
iv. Keempat : RM 1,500.00
v. Kelima : RM 1,000.00
vi. Saguhati : RM 250.00 x 10 unit.

Kategori Pelajar IPT
i. Pertama : RM 7,000.00
ii. Kedua : RM 5,000.00
iii. Ketiga : RM 3,000.00
iv. Keempat : RM 2,000.00
v. Kelima : RM 1,500.00
vi. Saguhati : RM 300.00 x 10 unit.

Kategori Terbuka
i. Pertama : RM10,000.00
ii. Kedua : RM 7,000.00
iii. Ketiga : RM 5,000.00
iv. Keempat: RM 3,000.00
v. Kelima : RM 2,000.00
vi. Saguhati : RM 500.00 x 10 unit.

SYARAT PENYERTAAN

1.Kategori Peserta

  • Pelajar Tingkatan Enam Dan Ke Bawah
  • Pelajar IPT
  • Terbuka
2. Pertandingan menulis blog terbuka kepada semua warganegara Malaysia mengikut kategori di atas.
3. Setiap peserta hanya layak mendaftar 1 blog sahaja untuk dipertandingkan, dengan mendaftar nama blog sendiri di blogger.com ataupun wordpress.com atau mana-mana penyedia perkhidmatan blog percuma atau berbayar.
4. Sebarang kos mengendalikan blog adalah tanggungan peserta sendiri. Pihak penganjur tidak melayan sebarang tuntutan.
5. Pendaftaran boleh dibuat secara online atau dengan mengisi borang penyertaan yang disediakan.
6. Pertandingan dilaksanakan secara online, dan peserta boleh menyiapkan blog tersebut pada bila-bila masa dalam tempoh pertandingan.
7. Tempoh masa pertandingan adalah selama 6 bulan dan bermula 1 April 2010 hingga 30 September 2010.
8. Peserta boleh menggunakan mana-mana penyedia perkhidmatan blog dan blog yang bertanding perlu meletakkan logo pertandingan blog dan bendera negeri Terengganu.
9. Untuk maklumat Urus Setia, setiap peserta perlu menyertakan profail seperti berikut:

• Nama penuh seperti di dalam Kad Pengenalan
• No. KP
• Alamat surat-menyurat
• E-mel
• Nombor untuk dihubungi (rumah/telefon bimbit)

10. Staf UKOM dan Jawatankuasa Pertandingan serta ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini.
11. Pihak UKOM berhak untuk menyiarkan artikel, rencana, gambar dan apa jua penulisan serta bahan blog peserta semasa dan selepas pertandingan ini di portal, laman blog, akhbar, penerbitan dan majalah terbitan UKOM.
12. UKOM berhak menyiarkan artikel dari blog yang menyertai pertandingan dalam media massa arus perdana pada bila-bila masa.
13. Keputusan hakim dan panel juri adalah muktamad.

ALAMAT BLOG

1. Alamat blog anda adalah pilihan sendiri.
2. Setiap blog yang menyertai pertandingan akan dipautkan ke blog penganjur (http://trgtourism.blogspot.com)
3. Setiap peserta akan disyaratkan memasang logo pertandingan dan bendera negeri Terengganu serta dipautkan ke blog penganjur.
4. Peserta digalakkan menggunakan kreativiti template dan plugin.

PENULISAN BLOG

Peserta bebas untuk menulis apa jua artikel, kisah, maklumat, panduan, diari dan sebagainya di dalam blog ini yang bertemakan pelancongan Terengganu selagi tidak mempunyai bahan-bahan larangan di bawah:
a. Bahan/artikel lucah.
b. Bahan/artikel yang menggugat perhubungan kaum.
c. Peniruan/plagiat daripada website/portal/blog lain.
d. Grafik/Video/Muzik yang mempunyai Hak Cipta terhad.

Artikel-artikel perlulah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sahaja.

HAKMILIK

Semua blog akan menjadi hakmilik peserta dan layak untuk menyertai pertandingan pusingan kedua bermula dari tarikh yang akan ditentukan kelak.

KRITERIA PEMILIHAN
1. Keputusan akan dinilai oleh juri yang dilantik oleh Jawatankuasa Induk Penganjuran Pertandingan.
2. Blog yang mempunyai kriteria berikut layak untuk menerima hadiah daripada tempat pertama hingga saguhati. Perkara yang termasuk dalam penilaian :-
a. Jumlah artikel/post minima 15 bahan sebulan atau 75 artikel sepanjang tempoh pertandingan dan dikemaskini secara berkala dan berterusan.
b. Susunan artikel dan gambar yang menarik dan kemas.
c. Kekerapan jumlah pengunjung (hits).
d. Informasi yang mesra penguna, berilmiah dan berfaedah.
e. Keaslian penulisan berdasarkan pengalaman sendiri.
f. Markah tambahan akan dipertimbangkan. Penggunaan bahan kreatif untuk sokongan idea, termasuk video, multimedia, flash, photos, grafik, hasil photoshop, dsb.

Struktur Permarkahan

1. Keaslian – 40 markah
2. Mesra Pengguna – 20 markah
3. Persembahan – 20 markah
4. Kreativiti – 20 markah
5. Justifikasi Tambahan - 20 markah

Keputusan hakim dan panel juri adalah muktamad.

PENJELASAN SYARAT-SYARAT

1. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 30 Jun 2010. Kesemua penyertaan/pendaftaran selepas tarikh tersebut tidak akan dinilai.
2. Setiap penyertaan hendaklah menggunakan borang yang disediakan di laman blog, dimuat turun atau salinan fotostat borang rasmi. Setiap penyertaan akan disahkan melalui nombor penyertaan yang diperolehi daripada Urus Setia.
3. Penganjur berhak menolak setiap penyertaan yang tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan keputusan panel penilai adalah muktamad. Sebarang bantahan dan surat-menyurat selepas penghakiman tidak akan dilayan.
4. Hal-hal yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat di atas adalah di bawah bidang kuasa penganjur yang menentukannya.
5. Sebarang petikaian dan kekeliruan dari segi istilah dan pelbagai perkara lain (jika ada) dalam syarat dan peraturan ini hendaklah merujuk kepada Jawatankuasa Induk Pertandingan. Tafsiran dan penjelasan yang diberikan oleh jawatankuasa Induk Pertandingan adalah muktamad.
6. Sebarang pertanyaan berkaitan pertandingan ini bolehlah diajukan kepada Urus Setia pertandingan, Harun (019-9897679), Anida (019-3728521), Rozita (019-6065740), Huraizah (017-9625517) atau e-mail Urus Setia: trgtourism@yahoo.com atau lawati www.trgtourism.blogspot.com
7. Borang yang telah dihantar hendaklah mendapat pengesahan balas secara on-line melalui e-mail daripada :

Urus Setia
Pertandingan Blog Pelancongan Terbaik Terengganu 2010
Unit Komunikasi Negeri Terengganu
Jalan Pejabat
20200 Kuala Terengganu


8. Borang penyertaan hendaklah dihantar dan disah akui oleh penganjur dalam tempoh 30 hari pendaftaran.

No comments:

Post a Comment

Adu Kolek (Terengganu Seafarer Challenge)

Adu Kolek (Terengganu Seafarer Challenge) 1-3 December 2017