TUJUAN

Tujuan utama pertandingan ini diadakan ialah untuk:-

2.1 Memupuk lebih ramai penulis blog/website khusus yang berbicara mengenai pelancongan yang terdapat di negeri Terengganu.

2.2 Mengguna dan menjadikan kemudahan ICT untuk tujuan mempromosi pelancongan di seluruh dunia dengan cara yang termurah dan efektif.

2.3 Meningkatkan kualiti, kecekapan dan keberkesanan laman blog pelancongan Terengganu selaras dengan dasar kerajaan negeri untuk mewujudkan persaingan sihat di kalangan kementerian, jabatan dan agensi bagi menghasilkan laman web yang terbaik, kemaskini, interaktif dan informatif

2.4 Menyediakan saluran alternatif penyebaran maklumat kepada orang ramai berdasarkan ‘real time information’.

2.5 Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga yang peka, kreatif dan inovatif.

2.6 Memastikan laman blog/website ini dapat mendokumentasikan sebanyak mungkin maklumat yang tepat mengenai Terengganu melalui saluran yang mesra pengguna.

Comments

Popular posts from this blog

Place To Stay A Marang

Yang Belum Menghantar URL

Experience a holiday in the tropics, Terengganu ultimately