Sunday, October 31, 2010

Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Blog Pelancongan Terengganu 2010

Komitmen yang telah ditunjukkan oleh semua yang terlibat dalam menjayakan Pertandingan Blog Pelancongan Terengganu 2010 amatlah membanggakan.

Pertandingan yang julung kali dianjurkan melalui Unit Komunikasi Negeri Terengganu ini telah berjaya mengembeleng tenaga daripada peserta pertandingan untuk menonjolkan produk dan destinasi pelancongan yang terdapat di negeri Terengganu ke serata dunia melalui kemudahan internet.

Melalui laman blog penyertaan pertandingan, publisiti berhubung produk pelancongan Terengganu telah disampaikan kepada umum melalui coretan pengalaman mereka. Jumlah keseluruhan artikel pelancongan Terengganu yang disumbangkan oleh peserta pertandingan adalah melebihi 8,000 artikel.

Dari 398 penyertaan, 62 peserta telah berjaya melepasi cabaran pertandingan untuk melayakkan blog mereka dinilai oleh panel hakim bagi meraih hadiah lumayan yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu.

Majlis Penyampaian Hadiah kepada pemenang yang akan disampaikan oleh YAB Dato' Seri Haji Ahmad bin Said akan diadakan di Primula Beach Hotel Kuala Terengganu pada hari Selasa, 2 November 2010 Jam 4.30 petang.

Adu Kolek (Terengganu Seafarer Challenge)

Adu Kolek (Terengganu Seafarer Challenge) 1-3 December 2017