FESTIVAL SETIU WETLANDS

10 – 12 March 2017 

Kg Gong Batu, Setiu 

A community festival that portrays the uniqueness of culture, heritage and nature in the district of Setiu. Among others are the floating market, Setiu Wetlands Cruise, Boardwalk Setiu, products and food available from the wetlands. 

 Festival komuniti yang menonjolkan keunikan budaya, warisan dan khazanah alam di daerah Setiu. Antara tarikan ialah seperti Pasar Terapung, Setiu Wetlands Cruise, Boardwalk Setiu, produk dan makanan yang diperolehi daripada kawasan tanah bencah.

Comments

Popular posts from this blog

Place To Stay A Marang

Yang Belum Menghantar URL

Experience a holiday in the tropics, Terengganu ultimately